Kinh tế

Nhu cầu học sinh sinh viên vay vốn giảm

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, doanh số cho vay và dư nợ chương trình học sinh sinh viên (HSSV) đang có xu hướng giảm mạnh. Hết 3 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt gần 32,8 tỷ đồng, giảm 19...