CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HIỂN VINH - CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH

1. Tên Tiếng anh
2. Tên viết tắt
3. Loại hình doanh nghiệp
4. Địa chỉ
5. Điện thoại
6. Email
7. Website
8. Tình trạng hiện tại
9. Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế
10. Ngày cấp
11. Người đại diện
12. Nơi thường trú
13. Ngành nghề kinh doanh
14. Vốn điều lệ

Bài đăng mới

Bài đăng cũ