CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THÁI DƯƠNG

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001204 - Ngày cấp: 02/05/2008
 • Người đại diện : PHAN KIM DUNG
 • Địa chỉ :                ốt số 03, công ty cổ phần Sông Cầu, số 16, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI GIANG LINH - (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2300291674 - Ngày cấp: 30/10/2009
 • Người đại diện : LƯƠNG VĂN HẬU
 • Địa chỉ :                Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHÂU BÌNH

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001206 - Ngày cấp: 24/10/2006
 • Người đại diện : NGUYỄN THỊ YẾN
 • Địa chỉ :                Thôn Lộ Bao, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY CÔNG TRÌNH HỢP TIẾN - (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001205 - Ngày cấp: 26/11/2008
 • Người đại diện : TRẦN VĂN HỢP
 • Địa chỉ :                Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG QUANG - (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001208 - Ngày cấp: 26/10/2006
 • Người đại diện : VŨ MINH THÀ
 • Địa chỉ :                Số 304 Nguyễn Gia Thiều, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG DƯƠNG

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001207 - Ngày cấp: 09/11/2006
 • Người đại diện : HOÀNG NHƯ TUYÊN
 • Địa chỉ :                Số nhà 92 khu 6, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY CƠ KHÍ – THƯƠNG MẠI NINH NAM - (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2300292974 - Ngày cấp: 04/08/2009
 • Người đại diện : NGUYỄN BÁ TOÀN
 • Địa chỉ :                Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY XÂY DỰNG BẮC VIỆT – (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001826 - Ngày cấp: 31/10/2006
 • Người đại diện : VŨ ĐỨC QUỲNH
 • Địa chỉ :                Trịnh Nguyễn, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY XÂY DỰNG AN VINH – (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2300292981 - Ngày cấp: 03/04/2009
 • Người đại diện : NGUYỄN VĂN TOAN
 • Địa chỉ :                Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT - (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2300292910 - Ngày cấp: 22/06/2009
 • Người đại diện : NGUYỄN VIỆT THƯỜNG
 • Địa chỉ :                Thôn Na, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY TNHH HẢI YẾN

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001212 - Ngày cấp: 08/11/2006
 • Người đại diện : NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG
 • Địa chỉ :                Thôn Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THẾ KỶ

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001213 - Ngày cấp: 09/11/2006
 • Người đại diện : NGUYỄN MINH TIẾN
 • Địa chỉ :                Số 13 đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHANG THỊNH – (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001216 - Ngày cấp: 24/08/2007
 • Người đại diện : NGUYỄN NGỌC KHANG
 • Địa chỉ :                Phố Ba Huyện, Xã Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY TNHH PHONG HÀO

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001214 - Ngày cấp: 05/12/2008
 • Người đại diện : NGUYỄN ĐỨC THI
 • Địa chỉ :                Trịnh Xá, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI QUANG THẮNG - (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001215 - Ngày cấp: 15/11/2006
 • Người đại diện : NGUYỄN BÁ TOÀN
 • Địa chỉ :                Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGA SƠN - (TNHH)

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2102001218 - Ngày cấp: 16/11/2006
 • Người đại diện : MẪN QUÝ PHI
 • Địa chỉ :                Thôn Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động

CÔNG TY TNHH VIỆT HOA KIM NGUYÊN

 • Loại hình :           Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Số ĐKKD :           2300347542 - Ngày cấp: 08/01/2009
 • Người đại diện : LÊ MINH THƯ
 • Địa chỉ :                Số 88 Xuân Thụ, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 • Tình trạng :          Đang hoạt động